Stanovy Sdružení dopraváků

Veřejné informace o Sdružení dopraváků

Moderátor: Předsednictvo Sdop

Pravidla fóra
Zde se nacházejí veřejné informace o Sdružení dopraváků.

Ano, tyto informace může číst každý návštěvník fóra. Proto sem patří jen to, co má být zveřejněno!
Zamčeno
Ondřej Kališ
Předsednictvo Sdop
Příspěvky: 1335
Registrován: 8.8.2018 22:51:40

Stanovy Sdružení dopraváků

Příspěvek od Ondřej Kališ »

Oficiální a vždy platná verze stanov je ke stažení zde:
https://sdop.cz/stanovy.pdf


1. Úvodní ustanovení
a) Sdružení dopraváků (dále jen „Sdružení“) je společnost zabývající se veřejnou hromadnou dopravou, jejím rozvojem, popularizací a souvisejícími činnostmi odbornými i zájmovými.
b) Sdružení je společností ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Společníkem je každá fyzická osoba, která se stala členem v souladu s těmito stanovami a přestává být společníkem ve chvíli, kdy skončilo její členství.
c) Oprávnění společníků jednat jménem Sdružení a nakládání se společným majetkem určují tyto stanovy, jež odpovídají smlouvě o společnosti. Před vstupem do Sdružení musí každý člen vyjádřit se stanovami souhlas.

2. Orgány
a) Nejvyšším orgánem Sdružení je předsednictvo. Předsednictvo tvoří předseda a nejméně tři členové a skládá se ze stálých a volených členů.
b) Stálí členové předsednictva mohou být jmenováni nebo odvoláni pouze rozhodnutím předsednictva.
c) Funkční období předsedy je 4 roky.
d) Funkční období voleného člena předsednictva je 5 let.
e) Členové předsednictva včetně předsedy mohou za Sdružení samostatně jednat za předpokladu, že respektují stanoviska členů Sdružení a neuzavírají nezvratné závazky.

3. Volby a hlasování
a) Veškerá hlasování ve Sdružení probíhají pomocí písemné elektronické komunikace na systému k tomu určeném, který zajišťuje archivaci hlasování i rozpravy.
b) Hlasovací právo ve Sdružení má každý člen a každý člen má právě jeden hlas; v případě nerozhodnosti rozhoduje hlas předsedy. Při volbě předsedy a členů předsednictva je v případě nerozhodného výsledku nutné hlasování zrušit.
c) Přijetí nového člena, změna stanov a vyloučení člena probíhají hlasováním předsednictva.
d) K hlasování může dojít
α) na návrh kteréhokoliv člena předsednictva.
β) na návrh alespoň tří členů Sdružení.

4. Členství
a) Návrh na přijetí člena může být podán podle bodu 3 d) α), členem se člověk stává přijetím podle bodu 3 c).
b) Členové neplatí žádné členské příspěvky, přispívají společnosti pouze svou činností.
c) Členovi nesmí být určena povinnost ani funkce, s níž nesouhlasí.
d) Člen se může kdykoliv vzdát jakékoliv ze svých funkcí a povinností v organizaci.
e) Člen může za Sdružení jednat v případě, že je k tomu pověřen, a to buď přímo nebo v rámci své funkce v rámci konkrétních projektů.
f) Sdružení neručí za žádné závazky, které byly uzavřeny bez souhlasu předsednictva. Za takové závazky ručí osobně člen, který je vytvořil.

5. Hospodaření
a) Finanční prostředky Sdružení jsou uchovávány na bankovním účtu pověřeného člena. Nakládání s prostředky řídí správce rozpočtu, který vede přesnou evidenci prostředků. Člen uchovávající prostředky nesmí být současně správcem rozpočtu.
b) Použití rozpočtových prostředků musí být určeno hlasováním podle bodu 3 b)

6. Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny 3. 4. 2021 hlasováním předsednictva a k tomuto datu nabyly účinnosti.

Zamčeno